រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺ

Kampongspeu Administration
ស្វែងរក

ទំនាក់ទំនងក្រុមការងារ

  • 1.7ពាន់
  • ដោយ Admin

ក.ផ្នែកគ្រប់គ្រងគេហទំព័រ

១. លោក កែវ គុជសី        នាយករដ្ឋបាល              ប្រធាន              ០១៧ ៦០០ ៥០៥

២. លោក ហន ភក្តី          ​ នាយករងរដ្ឋបាល          អនុប្រធាន         ០១៦ ៨៥៤ ៤១៣

៣. ចាន់ សុគន្ធ                នាយកទីចាត់ការរដ្ឋបាល   អនុប្រធាន      ០១២ ៥៤៩ ៤១៣

ខ.ផ្នែកយកព័ត៌មាន និងបញ្ចូលព័ត៌មាន

១. លោក អ៊ិន ប៊ុនណា    ប្រធានការិ. ព័ត៌មាន           សមាជិក            ០១៥ ៩៦៦៨០៦

២. លោក ផាត សុភ័ក្រ    អនុប្រធានការិ.សរុប និងព័ត៌មាន  សមាជិក ០៨៧ ៦៣៣០៨៣

៣. លោក សូត្រ ប៉ូរា                 អនុប្រធានការិ. ព័ត៌មាន               សមាជិក

៤. លោក ម៉ែន ប៊ុនធីម              មន្រ្តី នៃមន្ទីរព័ត៌មាន                    សមាជិក

៥. លោក ផុន សារឿន              មន្រ្តី នៃមន្ទីរព័ត៌មាន                    សមាជិក

៦. លោក លោកស្រីតំណាងមន្ទីរ អង្គភាពជុំវិញខេត្ត                     សមាជិក

៧. លោក លោកស្រីនាយករដ្ឋបាលក្រុង ស្រុក                             សមាជិក

គ.ផ្នែកបច្ចេកទេស

១. លោក យន ម៉ាលីវ៉ាន់     អនុប្រធានការិ.ផែនការ   សមាជិក     ០៩៦ ៩៤៤២៤២៣

២. លោក សុខ ម៉េងលី  មន្រ្តី ការិយាល័យគ្រប់គ្រងបុគ្គលិក   សមាជិក  0៦៩ ៩៧៦២៣១