រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺ

Kampongspeu Administration
ស្វែងរក

ច្បាប់​ស្តីពី​ពាណិជ្ជកម្ម​តាម​ប្រព័ន្ធ​អេឡិចត្រូនិក

  • 462
  • ដោយ Admin

ព្រះរាជក្រម​លេខ នស/រកម/១១១៩/០១៧ ចុះ​ថ្ងៃ​ទី​២ ខែ​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០១៩ ដែល​ប្រកាស​ឱ្យ​ប្រើ​ច្បាប់​ស្តីពី​ពាណិជ្ជកម្ម​តាម​ប្រព័ន្ធ​អេឡិចត្រូនិក

ច្បាប់នេះមានគោលបំណងចំនួន ៣ គឺ៖

១) គ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មតាម​ប្រព័ន្ធ​អេឡិចត្រូនិក​ក្នុង​ព្រះរាជា​ណាចក្រ​កម្ពុជា​និងជាមួយអន្តរជាតិ

២) បង្កើតភាពប្រាកដប្រជាផ្នែកគតិយុត្ត​ក្នុងប្រតិបត្តិ​ការពាណិជ្ជកម្ម​និងរដ្ឋប្បវេណី​តាម​ប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក

៣) ផ្តល់ទំនុកចិត្តដល់សាធារណជនក្នុងការប្រើប្រាស់ទំនាក់ទំនងអេឡិចត្រូនិក។

អត្ថបទទាក់ទង