រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺ

Kampongspeu Administration
ស្វែងរក

ពួកយើងរួមគ្នាជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលនៅធ្វើការធម្មតា បញ្ឈប់ការជួបជុំ ដើម្បីទប់ស្កាត់ការរាតត្បាតនៃជំងឺកូវីដ១៩

  • 370
  • ដោយ Admin
https://youtu.be/5q_t6CBIk2U
https://youtu.be/gV3Li28RX0U
https://youtu.be/kth_5mWcgHw
https://youtu.be/xrq5NujgYbI
https://youtu.be/UMu_9lDhW-U
https://youtu.be/PquWjOt-yjY
https://youtu.be/aFTJiQP25PA

អត្ថបទទាក់ទង