រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺ

Kampongspeu Administration
ស្វែងរក

សូមចូលរួមជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាល តាមរយៈប្រព័ន្ធផ្តលព័ត៌មានទប់ស្កាត់ជម្ងឺ កូវីត ១៩ ទាំងអស់គ្នា

  • 2.2ពាន់
  • ដោយ Admin

បង្កើតQR code សម្រាប់ដាក់នៅតាមហាង ឬទីតាំងផ្សេងៗដែលមានមនុស្សចេញចូលច្រើន

វិធីបង្កើតQR code

១-ចូលគេហទំព័រ www.stopcovid.gov.kh/

២- ចុចលើពាក្យ "ស្នើសុំQR CODE"

៣- បំពេញទិន្នន័យ លេខទូរស័ព្ទម្ចាស់ហាងឬម្ចាស់ទីតាំង ចុចលើពាក្យ "ស្នើសុំQR CODE" ដើម្បីទាញយក

វិធីប្រើ

១-ចុចលើ "ចាប់ផ្តើមស្កែន"

២-អនុវត្តតាមដំណាក់កាលដូចខាងក្រោម

អត្ថបទទាក់ទង