រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺ

Kampongspeu Administration
ស្វែងរក

តារាងតម្លៃទីផ្សារ

ប្រេងសាំង

រៀល/លីត្រ

4000

ប្រេងម៉ាស៊ូត

រៀល/លីត្រ

4000

អង្ករផ្កាម្លិះ ផ្សារកំពង់ស្ពឺ

រៀល/គីឡូក្រាម

2300

អង្ករសែនក្រអូប ផ្សារកំពង់ស្ពឺ

រៀល/គីឡូក្រាម

2400

ពោតក្រហមគ្រាប់ ផ្សារកំពង់ស្ពឺ

រៀល/គីឡូក្រាម

1200

ពោតក្រហមស្នូល ផ្សារកំពង់ស្ពឺ

រៀល/គីឡូក្រាម

600

អត្ថបទទាក់ទង