រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺ

Kampongspeu Administration
ស្វែងរក

សេចក្ដីសម្រេចស្ដីពី ការដាក់ទណ្ឌកម្ម ពិន័យឣន្តរការណ៍តាមវិធានការរដ្ឋបាល ចំពោះរូបវន្ដបុគ្គល ឬនីតីបុគ្គល ដែលមិនគោរពដោយចេតនានូវ វិធានការរដ្ឋបាលក្នុងទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលជំងឺ១៩របស់រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺ

  • 629
  • ដោយ Admin

អត្ថបទទាក់ទង