រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺ

Kampongspeu Administration
ស្វែងរក

កម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ជូនស្រ្តីមានផ្ទៃពោះ និងកុមារអាយុក្រោម២ឆ្នាំ ក្នុងគ្រួសារក្រីក្រ

  • 300
  • ដោយ Admin

សូមភ្ជាប់មកជាមួយ ប័ណ្ណសមធម៌ (ចេញដោយមន្ទីរផែនការ) ឬប័ណ្ណអាទិភាព(ចេញដោយមណ្ឌលសុខភាព) និងប័ណ្ណពិនិត្យផ្ទៃពោះ (ស្រ្តីមានផ្ទៃពោះ) និងប័ណ្ណលឿង(កុមារ) មកសាលាឃុំ សង្កាត់។

អត្ថបទទាក់ទង