រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺ

Kampongspeu Administration
ស្វែងរក

chbamon

ក្រសួងសុខាភិបាល កំណត់យកខេត្តបីទៀត គឺខេត្តតាកែវ កំពង់ចាម និងខេត្តកំពង់ស្ពឺ ដែលត្រូវអនុវត្តកាតព្វកិច្ចពាក់ម៉ាស និងកាតព្វកិច្ចរក្សាគម្លាត

ក្រសួងសុខាភិបាល កំណត់យកខេត្តបីទៀត គឺខេត្តតាកែវ កំពង់ចាម និងខេត្តកំពង់ស្ពឺ ដែលត្រូវអនុវត្តកាតព្វកិច្ចពាក់ម៉ាស និងកាតព្វកិច្ចរក្សាគម្លាត ។ សូមប្អូនទាំងអស់ពាក់ម៉ាស់ និងរក្សាគម្លាត បើពុំនោះនឹងធ្វើការផាកពិន័យ

  • 300
  • ដោយ chbamon