រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺ

Kampongspeu Administration
ស្វែងរក

រដ្ឋបាលស្រុកបសេដ្ឋ

  • 2.3ពាន់
  • ដោយ Admin
  • Address : ភូមិក្រុមហ៊ុន ឃុំបសេដ្ឋ ស្រុកបសេដ្ឋ  ខេត្តកំពង់ស្ពឺ
    • អ៊ីមែល  :
    • លេខទូរស័ព្ទ :
  • Contact :
    ឈឺន សុធន់ អភិបាល នៃគណៈអភិបាលស្រុក ០៨៧ ៥៥៥៣៧៧