រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺ

Kampongspeu Administration
ស្វែងរក

បទដ្ឋាន​គតិយុត្ត

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីត-១៩ប្រភេទ Pfizer ដូសទី៤ដល់មន្រ្តីរាជការជួរមុខ

 • 96
 • ដោយ Admin
សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ មូលដ្ឋានជូនដល់កុមារដែលមានអាយុ ៣ឆ្នាំ ដល់ក្រោម ៥ឆ្នាំ និងដូសជំរុញ ជូនដល់កុមារដែលមានអាយុ ៥ឆ្នាំ ដល់ក្រោម ១២ឆ្នាំ ក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺ

 • 89
 • ដោយ Admin
សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពផ្ទាំងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគ្រប់ប្រភេទ នៅក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺ

 • 138
 • ដោយ Admin
រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺ សម្រេចអនុញ្ញាតឲ្យរៀបចំពិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍ ពិធីសាសនា និងការជួបជុំនានាឡើងវិញ

រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺ សម្រេចអនុញ្ញាតឲ្យរៀបចំពិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍ ពិធីសាសនា និងការជួបជុំនានាឡើងវិញ តែអនុវត្តតាមសេចក្តីណែនាំ និងវិធានការសុវត្តិភាពរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល។

 • 168
 • ដោយ Admin
រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺ ចេញសេចក្ដីសម្រេចបញ្ចប់វិធានការរដ្ឋបាល ដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលជម្ងឺកូវីត ១៩ ចាប់ពីថ្ងៃ ២០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១ នេះតទៅ។

 • 146
 • ដោយ Admin
រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺ បន្តដាក់ចេញនូវវិធានការរដ្ឋបាលរយៈពេល១៤ថ្ងៃ ចាប់ពីថ្ងៃទី១២ ដល់២៥ ខែតុលា

 • 163
 • ដោយ Admin
យុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារកូវីត១៩ ជូនដល់កុមារអាយុចាប់ពី៦ឆ្នាំ ដល់១២ឆ្នាំ នៅខេត្តកំពង់ស្ពឺ

 • 189
 • ដោយ Admin
រដ្ឋបាលខេត្ត បន្តដាក់ចេញនូវវិធានការរដ្ឋបាល គិតចាប់ពីថ្ងៃទី១៧ខែកញ្ញា រហូតដល់ថ្ងៃទី២៣ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១ នៅក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តកំពង់ស្ពឺ

សេចក្ដីសម្រេច ស្ដីពីការបន្តដាក់ចេញនូវវិធានការរដ្ឋបាល នៅក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តកំពង់ស្ពឺ ដែលមានរយៈពេលមួយសប្តាហ៍អាទិត្យ គិតចាប់ពីថ្ងៃទី១៧ខែកញ្ញា រហូតដល់ថ្ងៃទី២៣ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១ ដើម្បីប្រយុទ្ធ និងទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩៕

 • 263
 • ដោយ Admin
កុមារអាយុចាប់ពី៦ឆ្នាំ ដល់១២ឆ្នាំ ត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីត១៩ ចាប់ពីថ្ងៃ១៥ ខែកញ្ញា តទៅ នៅខេត្តកំពង់ស្ពឺ

 • 179
 • ដោយ Admin
សេចក្ដីសម្រេច ស្ដីពីការបន្តដាក់ចេញនូវវិធានការរដ្ឋបាល នៅក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តកំពង់ស្ពឺ

សេចក្ដីសម្រេច ស្ដីពីការបន្តដាក់ចេញនូវវិធានការរដ្ឋបាល នៅក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តកំពង់ស្ពឺ ដែលមានរយៈពេលមួយសប្តាហ៍អាទិត្យ គិតចាប់ពីថ្ងៃទី ១០ ខែកញ្ញា រហូតដល់ថ្ងៃទី ១៦ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១ ដើម្បីប្រយុទ្ធ និងទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩៕

 • 227
 • ដោយ Admin