រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺ

Kampongspeu Administration
Administrative Services
ទិដ្ឋការ និត្យាកូលកម្ម ការចុះបញ្ជី ការផ្តល់សេវា ការផ្តល់អាជ្ញាបណ្ណ ការផ្ទេរសិទ្ធ
Learn More
Sectors Around Province
ព័ត៌មានទំនាក់ទំនងនិងទីតាំងនៃមន្ទីរ-អង្គភាពជំនាញជុំវិញខេត្ត
Learn More
Emergency Number
Police0977780014
Weather
KAMPONG SPEU​ WEATHER
CurrencyUnitBuy
USA DollarUSD/KHR14050
Australian DollarAUD/KHR13013
Canadian DollarCAD/KHR13149
Switzerland FrancCHF/KHR14550
Off-shore CNYCNH/KHR1620
China YuanCNY/KHR1619
European EuroEUR/KHR14921

Road 1, In front of old bridge Battambang

Email : info@kampot.gov.kh

Phone Number : (+855)33 932 894

© 2020

All Rights Reserved by Kampongspeu Administration

Last update : 9 months ago