រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺ

Kampongspeu Administration
ស្វែងរក

រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺបង្កើតផ្សារសុវត្ថិភាពដំបូងបង្អស់ក្នុងក្របខណ្ឌទូទាំងប្រទេស

  • 804
  • ដោយ Admin

ស្តង់ដារសុវត្ថិភាព ដើម្បីកាត់បន្ថយផលប៉ៈពលដល់គោលដៅសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តកំពង់ស្ពឺ បន្ថែមទៅលើស្តង់ដាផ្សារសុវត្ថិភាព និងការបង្កើតផ្សារសុវត្ថិភាព (ដំបូងបង្អស់ក្នុងក្របខណ្ឌទូទាំងប្រទស) ដែលរដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺបានផ្តួចផ្តើមបង្កើតឡើង សំដៅធានានិរន្តរភាពសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងខេត្ត។ សង្គ្រាមជាមួយកូវីត យើងពិតជាអាចឈ្នៈបាន បើអាជ្ញាធរគ្រប់ផ្នែកនិងថ្នាក់មានភាពម្ចាស់ការ និងទទួលខុសត្រូវ ចំណែកប្រជាពលរដ្ឋត្រូវចូលរួមគាំទ្រ និងមានវិន័យក្នុងការអនុវត្តវិធានការរដ្ឋបាលដែលបានដាក់ចេញ!

ម្ចាស់ការ #ទទួលខុសត្រូវ #ចូលរួមគាំទ្រ #វិន័យ

អត្ថបទទាក់ទង